Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

prie_juros

   1948 m. gegužės 12 d. buvo paskelbta Izraelio nepriklausomybė. Šia proga tarptautinė organizacija "Ebenezer Operation Exodus" pakvietė 11 Baltijos jūros regione esančių šalių (Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Rusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Danijos, Jungtinės Karalystės) maldininkų grupes susirinkti prie Baltijos jūros esančiose tų šalių vietovėse užtarimo, nuodėmių išpažinimo ir atgailos maldoms už tų tautų įvykdytus nusikaltimus, ypač už žydų nekalto kraujo praliejimą Holokausto ir II-jo Pasaulinio karo metu, pvz.,vien Baltijos vandenyse nuskandinti ir nužudyti 25 000 žydų belaisvių.

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Israel flag

   Gegužės 11 d.- Izraelio kritusių karių ir terorizmo aukų atminimo diena
   Šią dieną trys tarptautinės komandos vyks keltu per Baltijos jūrą su atgailos ir Dievą šlovinančiomis maldomis, giesmėmis. Kiekviena komanda į jūrą pils iš Izraelio atvežtą druską (pgl. 2 Kar 2:21), tikėdami, kad Viešpats nuplaus Baltijos jūroje karo metu išlietą apie 25 000 žydų belaisvių, vežtų net šeimomis, kraują. Kristus šaukia mus pastatyti sieną ir stovėti plyšyje tarp Viešpaties, mūsų žemės tautų ir Izraelio. Kviečiame tą dieną palaikyti misijos dalyvius maldomis.
   Gegužės 12 d. šalyje minima Izraelio nepriklausomybės diena

Gegužės 12 d. kiekviena iš Baltijos jūros regione esančių vienuolikos valstybių eis prie Baltijos jūros su atgailos malda už tai, kad dalyvavo Holokauste ir žudė izraelitus (karo metu jūroje nuskandinta ir nužudyta apie 25 000 izraelitų) ir išpažins kitas tų šalių nuodėmes. Akcijoje siekiama, kad maloningasis Dievas atleistų už Baltijos jūroje išlietą izraelitų nekaltą kraują, apvalytų Baltijos vandenis.

   Gegužės 14 d. - Izraelio valstybės paskelbimo diena

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

israelis

     Viešpatie Didis, galingas Dieve, kuris laikaisi sandoros ir gailestingumo su tais, kurie tave myli ir paklusniai vykdo tavo žodį. Lietuvių tautos vardu mes nusižeminame prieš tave, visagalis Dieve-Tėve ir sūnų Kristų Jėzų, atgailaudami su pasninku, užtardami ir maldaudami atleidimo mūsų tautai dėl jos aktyvaus dalyvavimo holokauste, nekalto izraelitų kraujo praliejimo ir visų jiems padarytų skriaudų. Viešpatie, tu esi didis, maloningas, gailestingas, bet teisi teisingai ir nekenti nuodėmės, nešančios mirtį ir prakeikimus tiems, kurie nevykdo, maištauja prieš tavo valią. Už netikėjimą, maištą, stabmeldystę tu išvarei išrinktąją savo tautą iš jų žemės ir išsklaidei ją po visus pagonių kraštus.

APIE MUS

Klaipėdos Sekminių Bažnyčia 
"Gyvenimas ir Ramybė"

Tarnavimai vyksta:

Antradieniais 18.00 val.

Sekmadieniais 11.00 val.

Kontaktai

Minijos g. 2
Klaipėda, LT 91234. 
Email : gyvenimasirramybe@gmail.com

Tel.: +37063038872

Rekvizitai:

Dešimtinės ir paaukojimai

LT50 7300 0100 7501 1487

Bažnyčios pastorius

Jevgenijus Semčenko

Mus rasite:

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas