Naujatikiams

Ką reiškia būti Dievo vaiku ir ne tik? I-oji dalis

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

godAtrodo paprastas klausimas, tačiau retas žmogus, kuris taip save vadina, turi atsakymą į jį. Ačiū, Dievui, kad davė mums Šventąją Dvasią, kuri yra Tiesa, Paguoda, Globėja, Mokytoja, Ramybė ir Džiaugsmas mumyse ir brolybę, kad vieni kitus statydintume Dievo pažinime ir padėtume vieni kitiems eiti tikėjimo keliu, bėgti paskirtose gyvenimo lenktynėse. Bet mes šito nepadarysime neturėdami tvirto pagrindo – atsispyrimo taško – savo tapatybės suvokimo. Nesuprasdami ir nepažinę Jėzaus aukos, atpirkimo, nematydami savo tikrosios vertės, mes gyvensime toliau velnio apgaulėje, neįvykdysime Dievo plano dėl mūsų, nesikeisime patys, nesikeis ir mūsų gyvenimas ir visa, ką darysime neduos tos tikros laisvės ir pilnatvės. Todėl mums patiems būtina aiškiai suvokti, ką reiškia būti tikru Dievo vaiku ir kaip juo tapti. Tad dalinuosi medžiaga, kuri meldžiu Dievo, padėtų Jums pereiti į tą gyvenimą, kurį Dievas Jums kūrė iš velnio melo, iš tamsos į Dievo karalystę. Tebūna, kaip Danguje taip ir žemėje, o dar tiksliau, teprasiveria Dangus Jūsų viduje, Jūsų šeimose ir santykiuose!

P.S. prieš tris su viršum metų pati nieko nežinojau, suvokiau, kad kažkoks Dievas yra, bet kad Jis Gyvas ir kad aš jam rūpiu, o dar Jis mane myli ir turi planą dėl manęs – nežinojau, todėl ir gyvenau ignoruodama Jį... Dariau tai, ką mačiau aplinkui darant ir tai atrodė man teisinga, bet gyvenime laimės absoliučiai nebuvo. Na būdavo gražių dienų, bet praėjus tai dienai, praeidavo ir visa gera, o likdavo tik duriantis lyg peilis nepilnavertiškumo jausmas, nes gyvenau palaidą, beprasmį, egoistišką, pilną pykčio, agresijos, baimių, streso, skausmo, netekčių ir kaltinimų gyvenimą. Tačiau atėjus laikui Dievo gailestingumas ir meilė atvėrė akis, kad galėčiau pažinti TIKRĄJĄ TIESĄ, kuri išlaisvina ir dalintis tuo su kitais, nes pati atsistojau ant teisingo kelio padedant kitiems – artimiesiems, Pastoriui ir bažnyčios bendruomenei.
Ir dar: Evangelija duota mums ne tam, kad mes tik naudą gautume iš Dievo, bet mūsų pasikeitimui, kad nebe mes, o Jėzus mumyse būtų, nes tai ir yra tikrasis prasiveržimas, nes Kristuje mūsų stiprybė, nes džiaugsmas Viešpatyje mūsų galybė!

Jeremijo 1:5 parašyta „Dar prieš sukurdamas įsčiose, aš tave pažinau“ tai reiškia, kad Dievas jau tada buvo tavo Tėvas, kai tavo gyvybės dar nebuvo apskritai! Dar daugiau – Dievo Tėvo „DNR“ yra mumyse, tiksliau, mūsų Dvasioje, nes Dievas yra Dvasia. Tačiau be Jėzaus žmogaus dvasia yra mirusi (dėl mumyse esančios nuodėmės) ir tik Kristuje žmogus tampa nauju kūriniu sukurtu pagal Dievo panašumą. Svarbiausia, tik atgimęs iš aukšto žmogus yra Dievo vaikas. Ką tai reiškia?
Jono 1:12-13 Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą, kurie ne iš kraujo, ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimę. Šioje eilutėje yra trys sąlygos, kurias reikia įgyvendinti, kad taptum Dievo vaiku: 1– priimti (išgelbėjimą), 2 – tikėti (į Dievą Tėvą, Sūnų ir Šv. Dvasią, nes tai neatskiriama), 3 – GIMTI.

Visų pirma turi PRIIMTI išgelbėjimą, tai ką atliko Jėzus dėl tavęs. Jis gimė, kad mirtų dėl tavęs, jis prisikėlė trečią dieną, kad gyventų dėl tavęs ir su tavimi. Argi tai nėra pats nuostabiausias, kilniausias, gražiausias ir didingiausias dalykas visoje visatoje? ASMENIŠKAI dėl Tavęs, kad tik Tu būtum grąžintas į Dievo panašumą į savo tikrąją prigimtį, kaip Dievas Tėvas tave sukūrė, o Jis yra meilė, absoliutus gėris ir tiesa, o tai reiškia, kad ir Tu toks esi Dvasioje. Kadangi per pirmųjų žmonių nuodėmę buvo prarastas santykis, bendravimas su Dievu Tėvu ir sunaikintas mūsų ir Dievo panašumas, tai Jėzus savo kryžiaus auka pats būdamas be jokios nuodėmės mirė už mūsų nuodėmes, kurios sunaikino mūsų prigimtį, trukdė artimai bendrauti su Dievu Tėvu, girdėti Jo balsą ir žinoti savo tikrąją vertę. Jėzus ėjo kryžiaus keliu ne tam, kad kaltintų mus dėl mūsų nuodėmių, bet tam, kad TU ESI NUOSTABUS DIEVO KŪRINYS, kuris per velnio melą GYVENA APGAULĖJE. Dievas iš meilės atsiuntė savo Sūnų Gelbėtoją Jėzų Kristų mums, nes nenorėjo, kad žūtume apakinti melo, kuris krito šydu ant mūsų proto ir širdies. Nuodėmė apakino žmogaus protą, o kaip mes mąstome taip ir elgiamės, nuodėmė užteršė širdis, o kokia širdis tokie ir patys esame... Todėl mums reikėjo tokio Gelbėtojo, kuris įveiktų nuodėmę mumyse ir mūsų gyvenimuose. Jėzus tave išgelbėjo nuo susinaikinimo, nes kiekviena nuodėmė, kurią tu darai veda tave po truputį į mirtį, dar blogiau ne tik tave bet ir aplinkinius... Bet Dievo MEILĖ daug didesnė nei tu kada galėjai pagalvoti. Jis pats panoro prisiimti nuodėmės bausmę (nuodėmės atlygis – mirtis), kad tik mus sugrąžintų į pradžią, kai dar nebuvo nuodėmės ir SUGRĄŽINTŲ NE TEORIŠKAI ten kažkur kažkada, bet dabar! DABAR yra laikas pasakyti Jėzui TAIP, nes Jis yra vienintelis išgelbėjimas Tau, visam tavo gyvenimui ir tavo ateičiai! Jėzus ištiestom rankom prikaltas buvo ir tai ženklas, kad Dievas tavęs laukia ištiestom rankom. Jo kraujas upeliais tekėjo tik tam, kad tavo kraujas nebūtų pralietas... ir viskas tam, kad tu grįžtum į namus pas AMŽINA meile tave mylintį Dievą Tėva, kaip tikras Dievo vaikas. Todėl pirimiausia, kad taptum Dievo vaiku turi priimti išgelbėjimą, kurį atliko Jėzus už tave, kad tik Tu gyventum ne kaip našlaitis, bet kaip Dievo vaikas. Laiške ROMIEČIAMS parašyta 3:21 Bet dabar, nepriklausomai nuo įstatymo, yra apreikštas Dievo teisumas, kurį paliudijo Įstatymas ir Pranašai, – 22 Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, 23 nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, 24 o išteisinami dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. 25 Dievas Jį paskyrė permaldavimo auka, VEIKIANČIA PER TIKĖJIMĄ JO KRAUJO GALIA. Jis parodė savo teisumą tuo, kad, būdamas kantrus, NENUBAUDĖ už nuodėmes, padarytas anksčiau, 26 ir parodė savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esąs teisus ir IŠTEISINANTIS ta, kuris TIKI Jėzų. Evangelijoje parašyta, kad mes visi esame Dievo sūnūs per TIKĖJIMĄ Jėzumi Kristumi.

R.N.

APIE MUS

Klaipėdos Sekminių Bažnyčia 
"Gyvenimas ir Ramybė"

Tarnavimai vyksta:

Antradieniais 18.00 val.

Sekmadieniais 11.00 val.

Kontaktai

Minijos g. 2
Klaipėda, LT 91234. 
Email : gyvenimasirramybe@gmail.com

Tel.: +37063038872

Rekvizitai:

Dešimtinės ir paaukojimai

LT50 7300 0100 7501 1487

Bažnyčios pastorius

Jevgenijus Semčenko

Mus rasite:

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas