Naujatikiams

Bažnyčios svarba tikinčiojo gyvenime

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

vaznost   Bažnyčia [gr. ekklēsia – eklèzija] – tai tautos susirinkimas, kitaip – atskirti nuo Pasaulio. Niekas pas Dievą neateina savo jėgomis, Dievas pašaukia ir surenka savo tautą.
Biblijoje parašyta: „Todėl, jūs jau nebesate pašaliniai nei svetimšaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Kristų Jėzų, ant kurio darniai auga visas pastatas į šventą šventyklą Viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė Dvasioje“ (Efez. 2 : 19–22).

   Taigi Dievo bažnyčia yra tai, ką Dievas vadina bažnyčia, bet ne žmogus. Kristus pasakė: „< ...> aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės“ (Mat. 16 : 18).
   „Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi – žydai ir graikai, vergai ir laisvieji; ir visi buvome pagirdyti viena Dvasia. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio“ (I Kor. 12 : 12–14).
   Skaitydami šias Šventojo rašto eilutes galime suprasti, kad bažnyčia yra Jėzaus Kristaus kūnas, o pats Jėzus Kristus vyriausiasis pastorius ir bažnyčios galva. Mes – pašaukti Dievo, tampame Jo kūno nariais ir kiekvienas narys turi atlikti savo funkciją.
   Bažnyčia gimė antgamtiniu būdu per Jėzų Kristų. Pirmąją krikščionišką bendruomenę sudarė 12 apaštalų ir pagrindinės bažnyčios funkcijos yra:
   mokymas ir pamokslavimas;
   malda ir šlovinimas;
   bendravimas;
   duonos laužymas.
   „Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą, ir buvo visų žmonių mylimi. O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą“ (Apš. D. 2 : 42–47).

   Labai svarbu priklausyti vietiniai bažnyčiai, kad galėtum priklausyti ir visuotiniai Kristaus bažnyčiai.
Dievo bažnyčią galima atskirti pagal du pagrindinius kriterijus: 1) Kristaus bažnyčioje visada bus jaučiama Šv. Dvasios jėga bei asmeninis pakaltinimas, kad esi neteisus ir nuodėmingas; 2) Kristaus bažnyčioje visada yra tikėjimas, kad gali pasikeisti; 3) Kristaus bažnyčioje gyvenimas Viešpatauja virš mirties.
Dievas save susiejo su bažnyčia, todėl bažnyčia – tai vieta, kur kalba Dievas, per Jo duotas dvasines dovanas: evangelisto, apaštalo, pastoriaus, pranašo ir mokytojo. Dievo bažnyčioje vyksta ženklai ir stebuklai, išlaisvinimai ir išgydymai, pasireiškia Šventosios Dvasios jėga.
   Bažnyčios lankymas yra bendrystė, o narystė duoda dvasinę šeimą ir teisę tarnauti čia žemėje dėl dangaus Karalystės. Narystė padaro atsakingesniu, todėl galėsi augti, tobulėti tiesoje ir dvasioje, kad tarnautum Dievo valioje. Taip pat bažnyčia suteikia dvasinę apsaugą, nes bažnyčios pastoriaus valdžia, duota iš Dievo, „padengia“ tave. Kitos dvasinės dovanos, veiks ir tavo asmeniniame gyvenime.
   Apaštalas Paulius rašė: „Broliai, jei kurį žmogų ištiktų nelaimė nusidėti, jūs, dvasios žmonės, pamokykite tokį romiai. Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą! Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą“ (Gal. 6 : 1–2).
   Biblijoje parašyta, kad nepraleistume šventųjų susirinkimo, nes tikėjimas ateina iš Dievo žodžio klausymo ir girdėjimo. O būdamas bažnyčios narys parodai, kad savo valią susieji su Dievo valia.
   Dievo žodis sako: „ <...> ir visa jam palenkė po kojų, o Jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva Bažnyčios, kuri yra jo Kūnas, pilnatvė to, kuris visa visur pripildo“ (Efez. 1 : 22–23).
   Taigi bažnyčia yra Jėzaus Kristaus kūnas, o mes, tikintieji, kūno dalis. Todėl į tarnavimą turime ateiti pasiruošę, su atvira širdimi, kad priimtume palaiminimus iš Dievo, nes Jėzus pasakė: „Ten kur du ar trys susirinks mano Vardu, ten būsiu ir Aš“. AMEN.

APIE MUS

Klaipėdos Sekminių Bažnyčia 
"Gyvenimas ir Ramybė"

Tarnavimai vyksta:

Antradieniais 18.00 val.

Sekmadieniais 11.00 val.

Kontaktai

Minijos g. 2
Klaipėda, LT 91234. 
Email : gyvenimasirramybe@gmail.com

Tel.: +37063038872

Rekvizitai:

Dešimtinės ir paaukojimai

LT50 7300 0100 7501 1487

Bažnyčios pastorius

Jevgenijus Semčenko

Mus rasite:

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas