Naujatikiams

Malda

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

molitva   Kiekvieno žmogaus gyvenime yra asmeninių dalykų, kurie jam yra labai svarbūs ir aktualūs. Ligoniui reikalingas išgydymas, vargšui – finansinis stabilumas, nusivylusiam – tikėjimas, gyvenantiems santuokoje – tarpusavio pasitikėjimas ir tvirti santykiai. Todėl svarbu žinoti, kaip Viešpats sukūrė žmogų ir kokį mokymą paliko apie tikėjimą, gyvenimą, meilę ir kitas sferas.
MALDA – TAI BENDRAVIMAS SU DIEVU

   Malda – tai jūsų mintys, išpažinimas Dievui, tarpusavio bendravimas. Dievas visada nori bendrauti su jumis ir Jis kantrai laukia jūsų.
Visų pirma malda turi tapti keliu, per kurį, atverdami savo širdį, įsileidžiame Dievą. „Štai stoviu prie durų ir beldžiu, kas išgirs mano balsą ir atvers duris, pas tą įeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su Manimi“ (Apr. 3 : 20).
   Melstis reiškia įsileisti Jėzų. Jėzus mus visada ragina melstis. Biblijoje Viešpaties vakarienė reiškia intymią ir šventą bendravimo formą. Tai Dievo sugalvota, kaip Dievo ir žmogaus suartėjimo forma. Šis suartėjimas prasideda, kai mes pakviečiame Jėzų į savo gyvenimą, leidžiame Jam gyventi mūsų širdyje, priimti mūsų vargus ir juos įveikti. Dievas taip sudėliojo maldą, kad netgi labiausiai bejėgis žmogus gali melstis. Juk svarbu tik kreiptis į Dievą. Tam nereikia ypatingų pastangų. Tai tik valios pastangos. Ar norime Jėzui išsakyti savo kančias – čia pagrindinis maldos klausimas.
  Pats Jėzus mums paliko, keletą pagrindinių pamokymų, kaip reikia melstis:
   „Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.“ (Jn. 16 : 24);
   „Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui, prašančiam duonos, duotų akmenį?! Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi paduotų jam gyvatę? „Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų dangiškasis Tėvas, kuris yra danguje, duos gera tiems, kurie Jį prašo“ (Mt. 7 : 7 – 11);
  „Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums duota“ (Jn. 4 : 6).
   „Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui“ (Fil. 4 : 6).
   Šios Šventojo Rašto vietos rodo, kaip Jėzus vertino maldą, kad malda mums gyvybiškai reikalinga. Malda turi būti priemonė, kuria nuolatos gauname viską, ko reikia: kasdieninę apsaugą, kasdieninę paguodą, kasdieninį džiaugsmą, gyvenimo pilnatvę, neišsenkantį džiaugsmo šaltinį.
   Malda, tai širdies būsena, kuri išpažįsta Dievą, nežiūrint į tai, ar ji išsakoma mintimis, dejonėmis ar garsiai. Meldžiantis yra nustatoma tam tikra maldos forma ir kryptis. Maldos tikrumas priklauso nuo to, kiek laisvai ir natūraliai išreikšime savo poreikius – kas neramina jūsų širdies. Ji gali būti pateikiama, kaip prašymas, padėka ar užtarimas.
   Malda – tai žmogaus dvasios susilietimas su Dievo dvasia. Per maldą žmogus tarsi susijungia su Dievu. Labai svarbu suprasti, kad malda visų pirma yra susitikimas su Dievu, lyg Jo gyvybės sugėrimas į save. Priešingu atveju neaugsime ir nebūsime stiprūs dvasiniame gyvenime. Maldoje mes gauname dvasinį orą – Viešpaties gyvybės dvasią. Todėl maldoje reikia atsiduoti Šv. Dvasios vedimui, kuri būdama Dievo dalimi, tik padeda mums priartėti prie Dievo Tėvo.
   Naujajame testamente parašyta: „Ir ko tik prašysite dėl mano vardo, Aš padarysiu, kad Tėvas danguje būtų pašlovintas Sūnuje. Ko tik prašysite manęs dėl mano vardo, Aš padarysiu“ (Jn. 14 : 13-14 ); „ <...> kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, Jis visa jums duotų<...>“ (Jn. 15 : 16).
Iš šių Rašto eilučių suprantame, kad turime melstis Tėvui Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir pasitikėti Viešpačiu taip, lyg pats Jėzus ateitų melstis prieš Dievą.
   Tikime, kad šie pamokymai praturtins jūsų pažinimą, išplės supratimą ir įtvirtins tikėjimo pagrindus, nes kiekvienas Dievo pažadas ir ketinimas yra dėl mūsų gerovės. Jo žodis – tai tvirta uola, ant kurios yra teisusis ir nesvyruos net per didžiausią audrą.
Malda – tai tikinčio ginklas ir jėga įveikti bet kokį sunkumą savo gyvenime, o nuolatinis bendravimas su Dievu yra pati nuostabiausia mūsų krikščioniško gyvenimo sritis. Amen.

APIE MUS

Klaipėdos Sekminių Bažnyčia 
"Gyvenimas ir Ramybė"

Tarnavimai vyksta:

Antradieniais 18.00 val.

Sekmadieniais 11.00 val.

Kontaktai

Minijos g. 2
Klaipėda, LT 91234. 
Email : gyvenimasirramybe@gmail.com

Tel.: +37063038872

Rekvizitai:

Dešimtinės ir paaukojimai

LT50 7300 0100 7501 1487

Bažnyčios pastorius

Jevgenijus Semčenko

Mus rasite:

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas