Naujatikiams

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

friendly man1. PS 51:8. “Štai tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, – todėl mokyk mane išminties ligi širdies gelmių“

2. 2KOR 8:7. „Tad, būdami visa ko pertekę – tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir mūsų meilės, – pasirodykite pertekę ir dosnumo. Aš tai sakau ne liepdamas, bet norėdamas kitų uolumo mastu patikrinti ir jūsų meilės nuoširdumą“

3. FIL 2:1. „Taigi, jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės Dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą“

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

walk on water 1Tu išgydytas! (Izaijo 53:5)
Tau atleista! (Efeziečiams 1:7)
Tu nugalėtojas ir stiprus! (I Jono 2:14)
Tu laisvas Jėzuje Kristuje! (Galatams 5:1)
Tu Dieviškosios prigimties dalininkas! (2 Petro 1:4)
Tu tobulas! (Kolosiečiams 2:10)
Tu šventas! (Kolosiečiams 1:26)
Tu pateptas! (I Jono 2:20)
Tu palaimintas! (Efeziečiams 1:3)
Tu atpirktas! (Efeziečiams 1:7)

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Volterra David Goliath 1Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį! Daugelis yra girdėjęs apie karalių Dovydą, apie garsųjį psalmininką, Dievo numylėtinį, išrinktąjį. Bet prieš tapdamas karaliumi Dovydas buvo eilinis jaunuolis – piemuo. Dovydas aplinkinių buvo laikomas paprastu tik avis ganyti tinkamu vaikinuku, buitiškai kalbant, buvo „nurašytas“, kaip neturintis potencialo, talentų, nes gimė ir augo neturtingoje, nekilmingoje Jesės šeimoje.

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

 

dad child holding hands

pirmos dalies supratome, kad tapti Dievo vaiku gali tik per Jėzaus atliktą darbą ant Golgotos kryžiaus. Jis yra tas tiltas, per kurį ateiname pas Dievą Tėvą. Jėzus sunaikino viską, kas mus skyrė nuo Dievo ir įkūrė tarp Jo ir mūsų taiką: Efeziečiams 2: 13 Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, per Kristaus kraują tapote artimi. 14 Nes mūsų sutaikinimas yra Jis, iš abejų padaręs viena ir sugriovęs mus skyrusią sieną, 15 savo kūnu panaikinęs priešybę – įsakymų Įstatymą su jo potvarkiais, – kad iš dviejų sutvertų savyje naują žmogų ir atneštų taiką. 16 Jis viename kūne abejus sutaikino su Dievu per kryžių, kuriuo ir sugriovė priešiškumą. Tad pirmiausia, ką turėtum padaryti, tai priimti Jėzaus padarytą kryžiaus auką dėl tavęs.

Antras dalykas, kurio reikia, norint būti Dievo vaiku – tai TIKĖJIMO Dievu, TIKĖJIMO atliktu Jėzaus darbu, kurio esmė aprašyta I-oje dalyje. Laiške Žydams skaitome 11:6 „O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina.“

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

godAtrodo paprastas klausimas, tačiau retas žmogus, kuris taip save vadina, turi atsakymą į jį. Ačiū, Dievui, kad davė mums Šventąją Dvasią, kuri yra Tiesa, Paguoda, Globėja, Mokytoja, Ramybė ir Džiaugsmas mumyse ir brolybę, kad vieni kitus statydintume Dievo pažinime ir padėtume vieni kitiems eiti tikėjimo keliu, bėgti paskirtose gyvenimo lenktynėse. Bet mes šito nepadarysime neturėdami tvirto pagrindo – atsispyrimo taško – savo tapatybės suvokimo. Nesuprasdami ir nepažinę Jėzaus aukos, atpirkimo, nematydami savo tikrosios vertės, mes gyvensime toliau velnio apgaulėje, neįvykdysime Dievo plano dėl mūsų, nesikeisime patys, nesikeis ir mūsų gyvenimas ir visa, ką darysime neduos tos tikros laisvės ir pilnatvės. Todėl mums patiems būtina aiškiai suvokti, ką reiškia būti tikru Dievo vaiku ir kaip juo tapti. Tad dalinuosi medžiaga, kuri meldžiu Dievo, padėtų Jums pereiti į tą gyvenimą, kurį Dievas Jums kūrė iš velnio melo, iš tamsos į Dievo karalystę. Tebūna, kaip Danguje taip ir žemėje, o dar tiksliau, teprasiveria Dangus Jūsų viduje, Jūsų šeimose ir santykiuose!

APIE MUS

Klaipėdos Sekminių Bažnyčia 
"Gyvenimas ir Ramybė"

Tarnavimai vyksta:

Antradieniais 18.00 val.

Sekmadieniais 11.00 val.

Kontaktai

Minijos g. 2
Klaipėda, LT 91234. 
Email : gyvenimasirramybe@gmail.com

Tel.: +37063038872

Rekvizitai:

Dešimtinės ir paaukojimai

LT50 7300 0100 7501 1487

Bažnyčios pastorius

Jevgenijus Semčenko

Mus rasite:

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas