Liudijimai

Liudijimai

2017 balandžio 26
2017 balandžio 20
2017 vasario 24
2016 vasario 29
2016 sausio 19

Rinkis gyvenimą

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Teen GirlPadėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonys būtumėte gyvi, mylėdami VIEŠPATĮ, savo Dievą, jo balso klausydami ir jam atsiduodami. Savo liudijime pasakosiu apie vidinius išgyvenimus, kurie daug metų slėgė ir vertė žvalgytis į praeitį ir su baime žvelgti į ateitį. Nors nuo vaikystės tikėjau ir kaip mokėjau melsdavausi Dievui, tačiau pažinimo koks JIS visai neturėjau supratimo. Keletą metų mamos verčiama lankiau katalikų bažnyčią, klūpodavau mergaičių būrelyje su ilgomis suknelėmis prie altoriaus. Pamaldų metu nieko nesuprasdavau, kunigas kalbėdavo lotynų kalba.

Būdama 16 metų išgirdau kalbas, kad Vilniuje vyksta stebuklai Vingio parke vykstančiuose krikščionių susirinkimuose. Maldų metu pasveiksta ligoniai, pakyla net neįgalieji iš vežimėlių. Su artimiausia drauge kalbėdavome su nuostaba, kad norėtume sudalyvauti ir pamatyti tų stebuklų.

Į mano troškimą buvo jau po metų atsakyta. Buvau pakviesta į gyvai tikinčių krikščionių bažnyčią, kurie viską daro taip kaip parašyta Dievo žodyje: negarbina stabų, o su džiaugsmu garbina Dievą, neatlieka religinių apeigų, nes Dievas bjaurisi, o ieško gyvo santykio su kūrėju. Atgaila, Jėzaus pakvietimas į savo gyvenimą. Vandens krikštas pilnu panardinimu, taip kaip krikštijo Jonas Jėzų. Atrodė labai keista, bet kai pamokslavo iš Biblijos ir viską paremdavo biblijos eilutėmis tapo aišku, kad buvau daug metų mulkinama.

Krikščionys privalo studijuoti Dievo Žodį, ten mūsų pažadai, ten Dievo charakteris, Jo paveikslas ir Jo valia mums. Jo besąlygiška meilė Jo Žodyje. Tai instrukcija į Jo malonę, ten viskas ko reikia žmogui, kad gyventi palaimintą gyvenimą. Žinau, ką sakau, nes tai patyriau 100 proc., bet tik po 17 metų. Nes būdama jauna, nemokėjau atsiduoti Dievo vedimui. Buvo gera tarp tų gyvų krikščionių, bet pati buvau jauna ir paviršutiniška, gal neturėjau didelio poreikio Dievui ir toliau gyvenau manydama, kad esu tikinti, tačiau bažnyčios nebelankiau.

Ir atėjo dienos, kurių našta man buvo per didelė. Buvau išsekusi nuo sergančių santykių, mano reakcija į aplinką taip pat buvo serganti. Mačiau viską pagal savo emocijų sužalojimo lygį. Kaltintojas (velnias) atakuodavo mintimis ir grąžiojimusi į praeitį. Ryte galvodavau, kad diena greičiau pasibaigtų ir kad tik kas neatsitiktų. Nuo emocijų, jau ir kūnas stipriai sirgo. Žinau, kad tokių žmonių dabar labai daug, todėl tęsiu pasakojimą kaip ištrūkau iš to košmaro. Kai jau buvo sunku kvėpuoti ir vaikščioti, tą lemtingą dieną išgirdau Dievą, Jis prakalbo man: <TU ESI PRAKEIKTA> Apsižvalgiau aplinkui , nes namie buvau viena. Paskubomis stvėriau telefoną skambinti mamai, nes ji visus tuos metus gyvai tikėjo Jėzumi. Paprašiau, kad mane nuvežtų į bažnyčią nuimti prakeikimą.

Po 17 metų pertraukos sugrįžusi pas Jėzų, supratau, kad tai mano antras šansas: atgaila buvo tikra, labai tikra. Pagalbos šauksmas persmelkė visą dangų. Pajutau, Dievo buvimą šalia, man daugiau nieko nereikėjo.

Supratau, kad daugiau nuo Viešpaties nenusigręšiu. Ir dar supratau, kad Jis manęs nebuvo palikęs, tik aš delsiau sugrįžti pas Jį. O be reikalo, praradau daug metų, nes dabar Dievas atstatė viską, ką velnias buvo pavogęs. Biblija sako, kad jis (velnias) tyko ką praryti. Kai gyvename ignoruodami Dievą, leidžiame velniui vogti viską iš savo gyvenimų.

Dėkoju, tau Dieve, kad atstatei viską ir davei naują gyvenimo supratimą. Depresija pasitraukė per 2 mėnesius. Kūno ligos taip pat traukėsi.  Džiaugsmas, ramybė, meilė taviškė yra daug stipresnė nei žmogaus, ir dabar galiu tai pajausti, nes Tu manyje. Šito jausmo neapsakyti, kai myli viską kas tave supa. Tai tobula ir tai manyje. Dievas davė mums  Šventąją Dvasią – kaip užstatą savo vaikams ir sugrįš pasiimti. Ir turiu didžiulę privilegiją tarnauti  Jam, nes Jis mane nupirko brangia kaina!!!

Jei jauti, kad nebepakeli gyvenimo naštos atiduok ją Jėzui. Jis viską atliko ant kryžiaus, kad mes gyventume Jo pilnatvėje ir malonėje.

Melskis, ATGAILOS MALDA ir susirask gyvai tikinčių Jėzumi  bažnyčią. Nusipirk Bibliją, skaityk ir Dievas atvers save tau. Nuoširdžiai paprašyk Jo vedimo ir Jis ves tave, to neįmanoma nepajausti – Dievas tikrai GYVAS!!!

ATGAILOS MALDA

Viešpatie Jėzau Kristau,

Gailiuosi dėl visų blogų ir neteisingų dalykų, kuriuos esu padaręs (-iusi) savo gyvenime. Prašau atleisk man. Aš nusigręžiu nuo viso to blogo, kurį žinau, kad dariau. Ačiū, Jėzau, kad mirei ant kryžiaus dėl manęs, kad išlaisvintum mane nuo nuodėmių. Ateik į mano gyvenimą, pripildyk savo Šventąja Dvasia ir pasilik su manimi amžinai.
Ačiū, Viešpatie Jėzau. Amen.

APIE MUS

Klaipėdos Sekminių Bažnyčia 
"Gyvenimas ir Ramybė"

Tarnavimai vyksta:

Antradieniais 18.00 val.

Sekmadieniais 11.00 val.

Kontaktai

Minijos g. 2
Klaipėda, LT 91234. 
Email : gyvenimasirramybe@gmail.com

Tel.: +37063038872

Rekvizitai:

Dešimtinės ir paaukojimai

LT50 7300 0100 7501 1487

Bažnyčios pastorius

Jevgenijus Semčenko

Mus rasite:

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas