Ieškantiems Dievo

Ateinantys keturi kraujo mėnuliai

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

bl moon   Šiandien mes važiavome į miestą ir ieškojome parkavimo vietos prie Blanchardstown prekybos centro Dubline (Airija). Mašinų buvo tiek, kad sunku buvo įvažiuoti į didelę automobilių stovėjimo aikštelę. „Pažvelk, kokia „ekonominė krizė”, – pasakiau žmonai. Žmonės perka ir parduoda, pilnu pajėgumu dirba prekybos centrai.

   Tačiau ši daugumos realybė, labiau panaši į miražą, kuris gali labai greitai pasikeisti… Tuoj po šio pastebėjimo prisiminiau Jėzaus žodžius:

„Kaip dienomis prieš tvaną žmonės valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė iki tos dienos, kurią Nojus įžengė į laivą, nieko nenumanydami, kol užėjo tvanas ir visus nusinešė; taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus.Tada du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta (Mt 24, 38-40).“

   Ateinantys „Keturi kraujo mėnuliai” – tai įvykis, pranešantis apie žymius pasikeitimus visam pasauliui! Kas gi yra tas „kraujo” mėnulis? Tai astronominis įvykis, kai žemė pilnai uždengia saulę ir meta šešėlį ant mėnulio. Mėnulis nebeatspindi saulės šviesos ir atrodo, lyg pasruvęs krauju – raudonas. Tada dar būna ir pilnas saulės užtemimas, kai, praslenka mėnulio šešėlis, visiškai uždengdamas saulę. Saulė nebešviečia ir žemėje pasidaro tamsu....

   NASA (National Aeronautics and Space Administration) – Nacionalinė Aeronautikos ir Erdvės Administracija yra JAV valstybinis organas, atsakingas už šalies kosmonautikos programą ir kosminius tyrinėjimus. Pagal jų atliktus tyrinėjimus, mes galime studijuoti istorinius įvykius, susijusius su keturiais „kraujo“ mėnuliais, ir daryti tam tikras išvadas, ko galime tikėtis iš pasikartojančio reiškinio.

   Šis kartas visiškai ne už kalnų – 2014 ir 2015 metai. Dar tiksliau jau du „ kraujo“ mėnuliai pasirodys 2014 metais per Paschą (Velykos) ir Palapinių šventę (2014-04-15 ir 2014-10-08). Kiti du „kraujo“ mėnuliai 2015 metais per paschą ir palapinių šventę (2015-04-04 ir 2015-09-15). Iki antrojo „kraujo“ mėnulio pasirodymo, numatomas pilnas 2015-03-20 ir dalinis 2015-09-13 saulės užtemimas.
Bibliniais laikais sargybiniai budėdavo ant miestą saugančių sienų. Jie stebėdavo ne tik ateinantį priešą, bet užrašinėdavo ir tai, kas vyksta danguje. Taip buvo fiksuojami įvykiai žemėje ir danguje, ir užrašinėjami tyrinėjimams.

   Pradžios knygoje mes skaitome, kaip Dievas sukūrė dangų ir žemę. 14 eilutėje parašyta: “Teatsiranda šviesos dangaus tvirtumoje dienai nuo nakties atskirti ir tebūna jos ženklai pažymėti laikus, dienas ir metus.” Kita rašto vieta (1 Kor. 1: 22) „Žydai reikalauja ženklų,..”
Keturi kraujo mėnuliai, kurie vyks 2014 ir 2015 metai bus tiksliai per pagrindines Biblines šventes: per Pascha (Velykos) ir Palapinių šventę. Tokie mėnuliai atkreips visų dėmesį.

   Trumpai apie paskutiniuosius tris „keturis kraujo mėnulius“.
   1493 – 1494 metais tai įvyko per Paschą ir Trimitų šventę. Dar prieš tai (1492 metais) Ispanijos karalius Ferdinandas ir karalienė Izabelė įsakė žydams pasitraukti iš šalies. Tą patį mėnesį žydai davė užduotį Kolumbui atrasti „naująją” žemę. Taip buvo atrasta Amerika. Ten dauguma žydų ir emigravo. 1492 m. liepos 30 d. apie 200 000 žydų priverstinai pasitraukė iš Ispanijos… Nemažai jų žuvo tremties metu.

   1949 – 1950 metais tai įvyko per Paschą ir Palapinių šventę (karo tarp Arabų ir Izraelio metu), kai praėjus 2000 metų buvo atkurta Izraelio valstybė. Taigi 1948 m. gegužės 14 d. Izraelis paskelbė savo nepriklausomybę, ir mažiau negu per 48 valandas Egipto, Jordanijos, Sirijos, Libano ir Irako armijos įsiveržė į šalį. Izraelis turėjo gintis. Šis karas už nepriklausomybę tęsėsi apie 15 mėnesių ir žuvo daugiau negu 6000 Izraelio gyventojų.

   1967 – 1968 metais tai įvyko per Paschą ir Palapinių šventę. Šis „kraujo mėnulio“ pasirodymas sutampant su 6 dienų karu, kai Izraelis atkovojo Jeruzalę. Izraelio kaimynai norėjo sunaikinti, ką tik atkurtą Žydų valstybę, ir Izraelis gindamasis (1967 Birželio 5 dieną) atakavo Egiptą pietuose, toliau Jordaną rytuose ir Sirijos pajėgas… Ir po 6 dienų karo, Jeruzalę užvaldė Izraelis.
   Kiti mėnulio ženklai 2014 – 2015 metais bus Pasch‘os ir Palapinių šventės dienomis. Tačiau vėliau net 100 metų į priekį nėra numatomas šis reiškinys. Todėl reikalaujantiems ar ieškantiems ženklų, būtų reikšminga atkreipti dėmesį į ateityje pasirodančius saulės ir mėnulio reiškinius.

   “Saulė pavirs tamsa ir mėnulis – krauju, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai (Joelio 2: 31).”
   “Tuoj pat po tų suspaudimo dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos (Mat 24: 29).“
   Kadangi trys paskutinieji mėnulio ženklai buvo artimai susiję su įvykiais Izraelyje, galima daryti stiprią prielaidą, kad 2014-ais metais vyks tikrai reikšmingi įvykiai Izraelyje. Istorija patvirtina faktą, kad tie „kraujo“ mėnuliai susiję su žydų persekiojimu, karu ir nauja žeme.
   Biblija kalba apie tautų karą prieš Izraelį. Kas dėjosi ir dedasi Egipte, Sirijoje, Irane… Įvykiai Rusijoje, gali labai greitai pavirsti į tai, kas išpranašauta Ezekielio 38 ir 39 skyriuose. Ten yra išvardintos šalys, kurios pakels kardą prieš Dievo tautą. Tačiau mano straipsnio tikslas nėra nagrinėti šį karą, kuris tikrai įvyks savo metu. Mano tikslas atkreipti dėmesį į mėnulio ženklus, pasirodančius artimoje ateityje 2014 ir 2015 metais. Taip pat svarbu suprasti kokiu laiku gyvename, kad nepramiegotume savo išgelbėjimo! Tai visų svarbiausia.
   Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą. Yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas – Jėzus Kristus, kuris atidavė save kaip išpirką už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu (1 Tim 2:4–6).

   Dievas myli žmones ir išgelbėjimas mums jau seniai paruoštas per Jo Sūnų – mūsų Gelbėtoją ir Viešpatį – Jėzų Kristų. Tai, kad Jis gimė kaip žmogus, gyveno tarp mūsų, mokė, gydė, mylėjo ir galiausiai paėmė mūsų nuodėmės naštą ant Savęs, parodo daugiau už visokius mokymus ir sistemas… Jis myli tave ir mane taip stipriai, kad ir vėl galėtų, gimti praeiti visą kelią iki Golgotos, kad tik išgelbėtų vieną sielą… Bet tai jau atlikta daugiau nei prieš du tūkstančius metų… Jėzaus prisikėlimas iš numirusių yra tas galingas faktas ir liudijimas, kad Jis yra Dievo paskirtas Gelbėtojas ir Viešpats mums. Ir Jis greitai grįžta.

   Verta prisiminti Jo žodžius: „Saugokitės, kad jūsų širdys nebūtų apsunkintos nesaikingumo, girtavimo ir gyvenimo rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad būtumėt palaikyti vertais išvengti visko, kas įvyks, ir stoti prieš Žmogaus Sūnų (Lk 21: 34–36).“
   Apaštalas Petras pasakė: “Viešpats nedelsia ištesėti savo pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su mumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. O Viešpaties diena ateis kaip vagis naktį.Tada dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sutirps karštyje (2 Pt. 3: 9–10).”

   Ačiū Dievui, kad mes dar ir šiandien gyvename Dievo malonės laiku.
   Ačiū Dievui už Jo meilę – Jėzaus kryžių, mirtį už mūsų nuodėmes ir maištą.
   Ačiū Dievui už Jėzaus prisikėlimą dėl mūsų išgelbėjimo ir atgimimo iš Dvasios.
   Ačiū Dievui už nuostabius ir patikimus Jo pažadus, kurie galioja mums šiandien.
   Juk „kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas” (Rom. 10:13).

APIE MUS

Klaipėdos Sekminių Bažnyčia 
"Gyvenimas ir Ramybė"

Tarnavimai vyksta:

Antradieniais 18.00 val.

Sekmadieniais 11.00 val.

Kontaktai

Minijos g. 2
Klaipėda, LT 91234. 
Email : gyvenimasirramybe@gmail.com

Tel.: +37063038872

Rekvizitai:

Dešimtinės ir paaukojimai

LT50 7300 0100 7501 1487

Bažnyčios pastorius

Jevgenijus Semčenko

Mus rasite:

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas